Bethany de Forest

Bethany de Forest (1966)

Tijdens de kunstopleidingen was haar belangrijkste activiteit het creëren van settings, die ze vervolgens gefotografeerde. Haar doel was het creëren van een "realistische" imaginaire wereld, waarin je rond kan zwerven. Met een gewone camera bleven de beelden te ver weg... Maar met de pinhole camera was ze in staat dit gevoel te vangen.

Haar inspiratie vloeit voort uit de voorwerpen die ze vindt of materialen die tot haar spreken. Haar ideeën bevatten vaak elementen van sprookjes. Het verhaal is nooit conventioneel of voorspelbaar, de beelden kunnen op vele manieren worden geïnterpreteerd.

Als een pinhole fotograaf is Bethany's visie op de wereld enigszins misvormd te noemen. Ze bekijkt haar dagelijkse omgeving met een pinhole-oog. Suikerklontjes zijn als bakstenen en kippenpootjes als boomstammen.