Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

& Website Disclaimer, 01-2016, NEDERLANDS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Over www.kochxbos-store.com

1.1
Deze website ‘www.kochxbos-store.com’ is eigendom van en wordt beheerd door Esther Koch and Hans Bos.

1.2
Geregistreerd in Amsterdam, Nederland, Kamer van Koophandel #33295528.

1.3
Email: info at kochxbos dot nl

. . . . . . .

2. EEN OVEREENKOMST AANGAAN

2.1
Wanneer u een bestelling plaatst op www.kochxbos-store.com doet u een verzoek om goederen te kopen. Hierop sturen wij u een e-mail om uw bestelling te bevestigen. Met deze email gaan we een overeenkomst aan. Wij zullen het bestelde artikel / de bestelde artikelen verzamelen en klaarmaken voor verzending.

2.2
In het onwaarschijnlijke geval dat het artikel / de artikelen niet meer leverbaar zijn of er een fout is gemaakt bij het prijzen van artikelen / een artikel nemen wij contact met u op. U ontvangt dan geen bevestiging van de bestelling en er zal geen sprake zijn van een overeenkomst tussen ons.

2.3
Alles is in het werk gesteld om de kleuren van de artikelen zo nauwkeurig mogelijk te benaderen en te presenteren op www.kochxbos-store.com. Echter, de garantie kan niet worden gegeven dat het beeldscherm waarop de artikelen worden bekeken de kleuren correct weergeven.

2.4
Hoewel wij zo nauwkeurig mogelijk probeer te zijn en de informatie op www.kochxbos-store.com ter goeder trouw wordt verstrekt, blijft deze een benadering.

2.5
Door een bestelling te plaatsen op www.kochxbos-store.com gaat u akkoord met de voorwaarden, en de voorwaarden van het gebruik van deze website (te lezen onderaan deze tekst, bij paragraaf #A.).

. . . . . . .

3. HOE EEN BESTELLING TE PLAATSEN

3.1
Op www.kochxbos-store.com kunt u een bestelling plaatsen door een artikel of meerdere artikelen te selecteren op de individuele productpagina en ze toe te voegen aan de winkelwagen (‘cart’). Een artikel dat u niet wenst kan te allen tijden uit de winkelwagen verwijderd worden door op het prullenmand icoon te klikken.

3.2
Verzend- en verpakkingskosten worden getoond voorafgaand aan het plaatsen van een order.

3.3
U bent verplicht het volledige bedrag te voldoen van zowel het artikel / de artikelen als de verzend-en verpakkingskosten als u een bestelling plaatst.

3.4
Op www.kochxbos-store.com kunt uw bestelling betalen via Bankoverschrijving, Paypal, iDeal en enkele credit card maatschappijen.

3.5 Weggeef artikelen als mini prints en / of promotionele ansichtkaarten zijn soms beschikbaar zolang de voorraad strekt.

3.6
Alle prijzen aangegeven op www.kochxbos-store.com zijn in euro’s. Voor bestellingen uit Nederland wordt het BTW tarief bijgerekend. Het nu geldende BTW bedrag is terug te vinden op de ‘winkelwagen’ (‘shopping cart’) op de ‘shop’ pagina en wordt automatisch bij het artikelbedrag geteld als u de verzendkosten voor Nederland selecteert.

3.7
Betalingen per Paypal; zodra uw bestelling bevestigd is zijn veranderingen niet meer mogelijk zonder de daarvoor geldende extra overboekingskosten die betalingen met Paypal met zich meebrengen.

3.8
Zodra uw bestelling is voltooid wordt u per email op de hoogte gebracht van de verzenddatum.

. . . . . . .

4. VERZENDEN

4.1
Uw bestelling wordt gewoonlijk verzonden worden binnen 15 werkdagen. Als dit niet kan plaatsvinden vanwege tijdelijke afwezigheid of andere redenen zullen wij contact met u opnemen om u te informeren over een alternatieve verzenddatum. Elke verzenddatum is een schatting die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

4.2
Bestellingen worden plat verzonden in een neutraal gekleurde kartonnen envelop, tenzij anders aangegeven. De zending valt in enkele gevallen door het afwijkende formaat onder pakketpost en past mogelijk niet door uw brievenbus.

4.3
Giclée Prints worden verpakt in cellofaan, papier of plastic envelop. Prints die te groot zijn voor een envelop worden verstuurd in een koker.

4.4
Internationale bestellingen worden verzonden met dezelfde verpakking als binnenlandse en Europese verzendigen.

4.5
Alle bestellingen worden mogelijk verstuurd met de standaard pakket post van Post.nl. Deze service heeft alleen een track & trace mogelijkheid voor zendingen binnen Nederland. Tracking nummers voor Nederlandse zendingen worden vermeld in de email die het verzenden van de order bevestigd (#3.8).

4.6
Als u meer wilt weten van (internationale) aangetekende of verzekerde post neem contact met ons op via email.

4.7
Hoewel alle verantwoorde maatregelen zijn genomen om een artikel zo veilig mogelijk te verpakken kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade door post-en of leveringsbedrijven.

4.8
Bij internationale zendingen hebben wij geen invloed op vertragingen door het verschil in postsystemen, douane-inspecties in het land van bestemming en/of vertragingen tijdens drukke postperiodes zoals de maand december, noch kunnen wij hier verantwoordelijk voor worden gesteld.

4.9
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies als u het post-of leveringsbedrijf opdracht geeft uw zending onbeheerd achter te laten.

4.10
Mocht er sprake zijn van aanvullende verzendkosten als de zending na mislukte bezorgpogingen naar ons wordt teruggestuurd behouden wij het recht deze kosten in rekening te brengen.

4.11
In uitzonderlijke gevallen, om redenen buiten onze controle, kunnen wij mogelijk uw zending niet leveren volgens planning. Deze gevallen kunnen zaken omvatten als ongevallen, bedrijfsstoring, brand, overstroming, storm, zware weersomstandigheden, overmacht, oorlog, oproer, civiele onlusten, kwaadwillige beschadiging of de ontstentenis van onze leveranciers. Wij zullen proberen om de zaken zo spoedig mogelijk recht te zetten maar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of het mislukken van de levering van het door u bestelde artikel.

. . . . . . .

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, of bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van het gebruik van de website of schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

. . . . . . .
 

6. ZAKELIJKE KLANTEN

(De volgende voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen van zakelijke klanten zoals galeries of kunstshops).

6.1
Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd zonder overleg vooraf of zonder schriftelijke bevestiging via email, door ons. Wij behouden het recht om annuleringskosten of bevoorraadingskosten in rekening te brengen.

. . . . . . .

7. RECHT & JURISDICTIE

7.1
Op overeenkomsten tussen ons en de klant waar op deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

. . . . . . .

A. WEBSITE DISCLAIMER voor www.kochxbos-store.com

A.1
In deze disclaimer staan onze verplichtingen aan u met betrekking tot onze website www.kochxbos-store.com. Lees deze disclaimer volledig als u de www.kochxbos-store.com website wenst te gebruiken. Met het gebruiken van de website www.kochxbos-store.com geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van deze disclaimer. Wij zullen zo nu en dan de disclaimer bijwerken dus bezoekt u de voorwaarden in de toekomst nogmaals.

. . . . . . .

B. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

B.1
Het is toegestaan om www.kochxbos-store.com te gebruiken of materiaal ervan te printen of te downloaden voor uw eigen doeleinden, mits u de inhoud niet zal wijzigen zonder onze toestemming.

B.2
Materiaal op www.kochxbos-store.com mag niet zonder onze toestemming gebruikt worden voor commerciële doeleinden, noch off- of online worden hergebruikt zonder onze toestemming.

B.3
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op www.kochxbos-store.com zijn ons eigendom en mogen niet gereproduceerd worden zonder onze toestemming vooraf.

. . . . . . .

C. GEDRAGSREGELS BEZOEKERS

C.1
Met uitzondering van persoonsgegevens wordt al het door u verzonden of meegestuurde materiaal beschouwd als niet vertrouwelijk en zonder recht van eigendom en zullen wij de vrijheid nemen dit materiaal te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en anderszins, tenzij daar vooraf bezwaar op wordt gemaakt.

. . . . . . .

D. www.kochxbos-store.com TOEGANKELIJKHEID

D.1
Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat www.kochxbos-store.com 24 uur per dag, 365 dagen per jaar toegankelijk is. www.kochxbos-store.com kan echter tijdelijk ontoegankelijk zijn door het uitvallen van servers of andere technische gebreken. Voor ontoegankelijkheid van www.kochxbos-store.com, op welk moment ook, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Doorgaans zijn wij in de zomermaanden (juli en begin augustus) met vakantie en kan de levertijd wat vertraging op lopen.

. . . . . . .

E. LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES

E.1
Eventuele links op www.kochxbos-store.com naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Wij hebben niet elke website van derden beoordeeld en kunnen noch voor de website van derden zelf noch voor de inhoud verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

E.2
Als u wilt linken naar www.kochxbos-store.com, kunt u dat alleen doen door het koppelen van één van de pagina’s, zonder deze te kopiëren en zonder te impliceren dat wij andere diensten of producten onderschrijven tenzij dit vooraf specifiek met ons is afgesproken.

E.3
Als een door u geplaatste link naar www.kochxbos-store.com in strijd is met paragraaf #E.2 zal u ons vrijwaren voor verlies of schade als gevolg van uw daden.

. . . . . . .

F. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

F.1
Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie op www.kochxbos-store.com correct is. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van het materiaal op www.kochxbos-store.com. Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij het produceren, onderhouden of leveren van deze website) is aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die het gevolg kunnen zijn voor u, of een derde, als gevolg van uw of hun gebruik van www.kochxbos-store.com

. . . . . . .


KOCHXBOS © 2016